Юпитер-37А, М42 - 666 грн
http://aukro.ua/yupiter-37a-m42-i5377023648.html